تاریخ : 1399/01/11 15:16
شناسه : 240411

 
به گزارش شاخه سبز از کاشان، زهرا جلوداریان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان درگفتگوی اختصاصی با شاخه سبزگفت : یک قطعه کرکس مصری ازگونه های بسیارنادرودرحال انقراض درزیستگاه های طبیعی شهرستان کاشان مشاهده وثبت گردید.


حسین خادمی افزود: کرکس مصری یا کرکس کوچک (Neophronpercnopterus)یکی ازچهارگونه وکوچک ترین کرکس ایران است وازمحدوده شبه قاره هند خاورمیانه تا شمال آفریقا وجنوب اروپا پراکندگی دارد که به کرکس سفید نیزمعروف بوده است وتنها گونه ازجنس   Neophron  درجهان است که درفهرست  iucN ، از سال2007درخطر انقراض(EN)قراردارد. 

به گفته وی ، مشاهده این گونه درشهرستان کاشان می تواند خبربسیار خوبی برای دوستداران محیط زیست باشد وبیان گر،پتانسیل ارزشمند این شهرستان درزمینه تنوع زیستی وجلب گردشگرطبیعی وپرنده نگری است .


وی افزود: این پرنده دراغلب مناطق دشتی –استپ کوهستان وکناره های جنگل به سربرده ودرصخره های مرتفع آشیانه می سازد درایران تابستان ها نسبتا فراوان ودرزمستان به تعداد اندک درجنوب شرقی دیده می شوند .


وی تصریح کرد: طرح بدن کرکس مصری درحال پرواز،بال های درازمستقیم ونوک تیزبه رنگ سیاه وسفید ودم سه گوش سفید مشخص است. 


رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان می گوید: سروگلوی پرنده بالغ پوستی زرد رنگ وبدون پراست وسروگردنش را انبوهی ازپرهای کوتاه وفشرده می پوشاند پروبالش سفید چرک وشاه پرهای نخستین آن سیاه رنگ است .


حسین خادمی افزود :منقارش ازمنقارلاشخوارهای دیگر باریک تراست رنگ پروبال پرنده نابالغ برحسب سن ازقهوه ای پررنگ تا سفید چرک تغییرمی کند وسروپرهای انبوه گردنش تقریبا قهوه ایی رنگ است .


به گفته وی،کرکس مصری که به نام کرکس فرعون نیزمعروف است یک گونه درمعرض خطرازتیره ی عقابیان وتنها عضو سرده  Neophron  است زیست گاه این پرنده از جنوب غربی اروپا وشمال آفریقا تا هند است ودرایران نیزیافت می شود.


گونه های دیگرجانوری شاخص شهرستان کاشان عبارتند ازکل ،بز،قوچ ،میش ،پلنگ ،گربه وحشی ،گربه پلاس ،کفتار،گرگ ،روباه ،پایکا ،انواع جوندگان وخزندگان ،انواع پرندگان ازجمله کبک ،تیهو بلدرچین ،کوکرشکم سیاه، عقاب صحرائی، پیغوو... 


منطقه بزرگ کاشان دارای دوطبیعت کویروکوهستان درکناریکدیگراست که یک نعمت خدادادی درجهت ایجاد یک برنامه ی موفق گردشگری است به ویژه برای گردشگرطبیعی وپرنده نگری که تاکنون دراین منطقه مورد بی مهری قرارگرفته است .


انتهای پیام /

پاسخی بگذارید