تاریخ : 1399/01/14 13:47
شناسه : 240417

بنی آدم اعضای یڪدیگرند     ڪه درآفرینش زیڪ گوهرند

شاخه سبز از کاشان-انجمن دوستی ایران و ایتالیا بنا بر وظیفه انسانی و دوستی و مودت ،بین مردم دوڪشور ایران و ایتالیا با مشترڪات تاریخی و تمدن ڪهن  همواره درڪنار یڪدیگر بوده و صمیمانه ترین مراتب هم دردی خود را با مردم خوب ایتالیا اظهار می دارد. وبی‌تردید با شڪیبایی و همدلی ، هردو ملت قادر خواهند بود مثل گذشته در ڪنار هم‌ و باهم میتوانیم به زودی ویروس ڪرونا را شڪست داده و دوستانه‌تر از همیشه در ڪنارهم و باهم خواهیم بود.      
حسین علیائی، مدیرعامل و بنیانگذار انجمن دوستی ایران وایتالیا  
Associazione amici iran Italia,  al merito dovere umanitaria ed amichevole cordialm ente si associa al dolore del popolo italiano ,esprimendo.   Senza dubbio con impegno e solidarietà e cordialità, tutti insieme al più presto possibile riusciremo ad
.sconfiggere il Coronavirus ed amichevolmente saremmo insieme più di prima

Italia sia forte
Iran sia forte

Amministratore
  Delegato Hossein Olyaei

انتهای پیام /

پاسخی بگذارید